Kosáry Domokos kiállítás

Rövid ismertető

Kosáry Domokos születésének 100. évfordulójára emlékező ünnepségsorozat részeként a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár is méltó módon kívánt tisztelegni névadója előtt. A Szent István Egyetem Szenátusának 2013. szeptember 9-i ünnepi üléséhez kapcsolódva a Könyvtár főbejárata előtt nyílt meg a Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem könyvtárigazgatója című időszaki kiállítás.

A kiállítás anyaga az intézményben keletkezett és őrzött dokumentumokból, iratokból, fényképekből és Kosáry Domokoshoz köthető egyetemi kiadványokból, általa írt munkákból állt össze. Az érdeklődők öt tárlón keresztül követhetik nyomon a neves történész agrártudományi egyetemi éveinek eseményeit, ezek későbbi emlékezetét.

Az első tárlóban Kosáry Domokos rövid fényképes életrajza, valamint gödöllői alkalmazásának előzményeire és egyetemi könyvtárosi feladataira vonatkozó iratmásolatok tekinthetők meg.

A második tárló az 1955–1957 közötti időszakot mutatja be, amikor Kosáry könyvtárigazgatóként az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára szakmai alapjainak megteremtésén dolgozott.

A harmadik fali tárló a tudományszervező Kosáry Domokosra hívja fel a figyelmet, aki könyvtárosként is történész maradt. Az Agrártudományi Egyetemet az agrártörténet-írás központjává kívánta fejleszteni. A kutatócsoport megszervezéséhez, a szakmai folyóirat elindításához sikerült az egyetem befolyásos személyeinek támogatását is megnyernie. Az Agrártörténeti Munkaközösség és az 1957-ben elindított Agrártörténeti Szemle megszervezéséhez kapcsolódó dokumentumok, a folyóirat bevezető számában megjelent tanulmányhoz készített Kosáry cédulák vezetik vissza a látogatókat a fél évszázaddal ezelőtt lezajlott eseményekig.

A könyvtári főbejárat mellett 2009-ben felavatott emléktáblához kapcsolódva a két álló tárló Kosáry gödöllői utóéletének, emlékezetének forrásait és tudományos munkásságának könyvek formájában tárgyiasult eredményeit mutatja be. 1995-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem díszpolgári címet adományozott az akkor az MTA elnöki tisztségét betöltő egykori egyetemi könyvtárosnak, könyvtárigazgatónak. A Gödöllői Tudományos Könyvtár 2009-ben már a Szent István Egyetem szenátusának támogatásával vette fel korábbi vezetőjének nevét. Az ünnepségekhez kapcsolódó iratok, kiadványok, fényképek jól érzékeltetik az egyetem és mindenkori vezetői részéről Kosáry Domokos felé megnyilvánuló tiszteletet. A korábbi elismeréseket érzékeltető forrásanyagok mellett itt látható Csikai Márta, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása, a centenárium alkalmából alapított és első alkalommal átadott Kosáry Domokos-díj is.

A kiállítás 2013. szeptember 9. és 2014. március 31. között tekinthető meg, az érdeklődők a kiállított dokumentumokat, ismertetőket tartalmazó kiállításvezető segítségével a későbbiek során is felidézhetik élményeiket.

Az évforduló tiszteletére összeállított, a kiállított dokumentumokat is bemutató forráskiadvány elektronikus változata elérhető a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár honlapján.

További képek a kiállításról

Válogatás a kiállítást ismertető sajtóanyagokból:

  SZIE honlap

  Gödöllői Hírek

  MTI / HVG

  OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Fotók: Balázs Gusztáv , SZIE KDKL Fototár

kiállítás, Kosáry Domokos
Visszajelzés
*