Agrokémia és Talajtan Online szakfolyóirat:

ATON rendezvénysorozatainak állomásai

Első állomás: Mosonmagyaróvár

2011. március 22-én megrendezésre került az Agrokémia és Talajtan Online első bemutató rendezvénye Mosonmagyaróváron. Az eseményt a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központjában tartották meg.
A közel két órás ülés bevezetőjében az ATON-t méltatta, illetve üdvözölte az egyetem kari dékánja, Prof. Dr. habil. Schmidt Rezső. A helyi hallgatókból, oktatókból és a szlovák partnerintézmény szakembereiből álló hallgatóság előtt mutatta be a tavaly Akadémiai Nívódíjban részesült nyomtatott szaklap történetét Prof. Dr. Várallyay György főszerkesztő, az új honlap előtt álló kihívásokról pedig Koós Sándor, az MTA TAKI projekt menedzsere beszélt. A www.aton.hu cím alatt elérhető szaklap technikai hátterét a fejlesztő Monguz Kft. képviselője, Mazula Zoltán ismertette, az elektronikus publikálás térhódításáról pedig Bánkeszi Katalin, az Országos Széchenyi Könyvtár címzetes igazgatója értekezett.

Második állomás: Gödöllő

2011. május 16-án megrendezésre került az Agrokémia és Talajtan Online második bemutató rendezvénye Gödöllőn. Az eseményt a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban tartottuk meg, mely különleges atmoszférát teremtett az eseménynek. Jó hangulatban és kellemes környezetben zajlott az esemény, melyet egy szerény állófogadás zárt, ahol a megjelent vendégek kötetlen beszélgetésben folyatatták a szakmai és nem szakmai eszmecseréket.
A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, melyet Prof. Dr. Solti László a Szent István Egyetem rektora, Prof. Dr. Csányi Sándor a SZIE Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Villányi László a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja, valamint számos szakmabeli professzor, oktató és kutató is megtisztelt. Külön említésre méltó, hogy a könyvtárszakma is képviselte magát, hiszen könyvtáros szakemberek is érdeklődéssel hallgatták végig a közel két órás előadássorozatot.
A rendezvényt Koósné Török Erzsébet a KDKL főigazgatója köszöntötte, illetve nyitotta meg, majd Prof. Dr. Solti László az egyetem rektora mondott köszöntő szavakat. Az MTA TAKI részéről Prof. Dr. Szabó Lajos az intézet igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket, majd Koós Sándor mutatta be rövid előadásában a projekt célkitűzéseit, gondolatmenetét, illetve a megvalósítás menetét. Prof. Dr. Várallyay György az Agrokémia és Talajtan 60 évéről tartott összefoglaló előadást, majd Bánkeszi Katalin az OSZK címzetes igazgatója beszélt az online folyóiratok terjedéséről és jelentőségéről. Mazula Zoltán fejlesztőmérnök mutatta be a projekt gerincét adó www.aton.hu portál technikai hátterét. A rendezvényt Koósné Török Erzsébet köszönő szavai zárták, Stefanovits Pál professzor úr talajvédelmi tízparancsolatának 10. pontjával: „Ne feledd, a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!".

Harmadik állomás: Debrecen

2011. szeptember 27-én megrendezésre került az Agrokémia és Talajtan Online harmadik, egyben a Roadshow befejező bemutató rendezvénye Debrecenben. Az eseményt a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma falai közötttartottuk meg. Jó hangulatban és kellemes környezetben zajlott az esemény, melyet egy szerény állófogadás zárt, ahol a megjelent vendégek kötetlen beszélgetésben folyatatták a szakmai és nem szakmai eszmecseréket.

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, melyet Prof. Dr. Kátai János a DE AGTC Mezőgazdasági- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja, Prof. Dr. Loch Jakab professzor emeritus, Prof. Dr. Blaskó Lajos a DE AGTC Karcagi Kutató Intézet igazgatója, valamint számos szakmabeli oktató és kutató is megtisztelt. Külön említésre méltó, hogy nagyszámú fiatal jelent meg a rendezvényen, akik a jövő nemzedékeként a legérintettebbek lehetnek a bemutatott projekt kapcsán.  

A rendezvényt Prof. Dr. Kátai János a DE AGTC Mezőgazdasági- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja köszöntötte, illetve nyitotta meg, majd Koós Sándor projektmenedzser köszöntötte a vendégeket, illetve tartotta meg rövid előadását, bemutatva a projekt célkitűzéseit, gondolatmenetét, illetve a megvalósítás menetét. A következőkben Bánkeszi Katalin az OSZK címzetes igazgatója beszélt az online folyóiratok terjedéséről és jelentőségéről, majd Prof. Dr. Várallyay György a A&T főszerkesztője az Agrokémia és Talajtan 60 évéről tartott összefoglaló előadást. Mazula Zoltán a Monguz Kft. fejlesztőmérnöke mutatta be a projekt gerincét adó www.aton.hu portál technikai hátterét, az eleddig elvégzett munkákat, illetve a még fejlesztésre váró paneleket. A rendezvényt Prof. Dr. Kátai János köszönő szavai zárták, illetve Koós Sándor invitálta a hallgatóközösséget egy állófogadásra.

ATON projektzáró rendezvény

2012. október 29-én sikeresen lezajlott „Az Agrokémia és Talajtan Online (ATON) szakfolyóirat indítása" című pályázat sajtó nyilvános záró rendezvénye.

Közeledve a 2012. november 30-i projektzáró időponthoz, bemutatták az elmúlt 2 év eredményeit. Működik a www.aton.hu (Oesys, Jadox, Portál24 integrációja), feltöltésre került az Agrokémia és Talajtan elmúlt 60 évének teljes cikkállománya (közel 3.400 .pdf fájl), megtörtént a cikkek meta adatozása, így teljes egészében kereshetővé és böngészhetővé váltak, továbbá megjelent a Szerkesztőbizottság által kiválasztott 21 szakcikk angol nyelvű változata, valamint a Szakkomment supplementum, mely 2 különszám csak online jelent meg.  

A záró rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia falai között került megrendezésre, a Vörösmarty-teremben, 10:30-as kezdéssel. Kellemes, mondhatni családias hangulatban és impozáns környezetben zajlott az esemény, melyet egy kávézás - aprósüteményezés, pogácsázás zárt, ahol a megjelent vendégek kötetlen beszélgetésben folyatatták a szakmai és nem szakmai eszmecseréket.

A rendezvényt Koós Sándor, a projekt menedzsere nyitotta meg, lévén, hogy Németh Tamás akadémikus, a MTA főtitkára hirtelen közbejött halaszthatatlan teendői miatt kimentését kérte. A projekt menedzsere elmondta, hogy közel két éves program lassan zárul, s örömmel konstatálta, hogy a vállalt feladatokat mind teljesítették. Rövid összefoglalót adott a projekt indokoltságáról, célkitűzéseiről, megvalósítás főbb lépéseiről, valamint a már kész eredményekről.

A következőkben Prof. Dr. Várallyay György az Agrokémia és Talajtan főszerkesztője mutatta be a szakfolyóirat elmúlt 61 évét kicsit részletesebben, érzékeltetve, hogy az eleddig megjelent szakcikkek mind terjedelemben, mind szakmaiságban (minőségben) kiemelkedő jelentőségűek, mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben. Külön kiemelte a második Online megjelenést biztosító ún. Szakkomment Supplementum számot, mely a Szerkesztőbizottság által kiválasztott témakörű archív cikkek szakkommentárjának elkészítését a Szerkesztőbizottság felkérése alapján a vonatkozó szakterület kiemelkedő tudósai végezték el. Ezek a feldolgozások tudománytörténeti szempontból is jelentős értéket képviselnek majd, illetve az elkészült anyagok a szakterületi felsőfokú oktatást is segíthetik. Főszerkesztő úr azt is megemlítette, hogy a Szakkomment szerzői, bár hatalmas munka volt (közel 1 évig készültek a cikkek), nagyon nagy élmény volt számukra.

Lévén, hogy a projekt könyvtárszakmai szempontból is kiemelkedő jelentőségű, Dr. Sinka Róbert a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtár Informatikai és E-learning Részleg vezetője tartott egy nagyon impresszív előadást, a digitális publikálás jelenkori helyzetéről, annak előnyeiről és hátrányairól, az oktatásban való szerepéről. Mint megtudhattuk jó úton járunk, hiszen a nyomtatásban is, és immáron online is „megjelenő" Agrokémia és Talajtan szakfolyóirat egyszerre hagyományőrző, modern, trendi illetve új és újító.

A projekt technikai hátteréről Mazula Zoltán, a Monguz Információtechnológiai Kft. osztályvezetője számolt be. Előadásában bemutatta az Oesys online szerkesztőségi rendszert, a Jadox dokumentumkezelő rendszert és a Portál24 WEB2 közgyűjteményi portált. Elmondta, hogy a bemutatott rendszereke önmagukban is működőképes modulok, de a projekt keretében a három rendszert egy közös portál alatt összekapcsolták, mely a www.aton.hu weboldalon érhető el. A rendszer kiépítésével a cikke beérkezésétől, a cikkek lektorálásán és a megjelentetni kívánt szám szerkesztésén keresztül a weboldalon való közzétételig minden digitálisan történik, mely könnyebbé, kezelhetőbbé teszi a szaklap megjelentetését.

ATON
Visszajelzés
*