Agrokémia és Talajtan Online szakfolyóirat:

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN


Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN c. magyar nyelven megjelenő, lektorált tudományos folyóiratot 1951-ben alapították, mindvégig a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) kiadványaként jelent meg. A folyóirat a talajtan, az agrokémia és növénytáplálás, a talajmikrobiológia, és az agroökológia szakterületeken közöl eredeti tudományos közleményeket; „Szemle" rovatában összefoglaló és elemző témaismertetéseket, beszámolókat hazai és nemzetközi rendezvényekről, valamint könyvismertetéseket közöl. „Vita" rovatában helyt ad egy-egy aktuális tudományos kérdésben képviselt eltérő véleményeknek, polémiáknak.
Szerkesztőbizottsága a szakterület hazai prominens személyiségeiből áll.
A folyóirat a Ph.D. képzésben részt vevő hallgatók és fiatal szakemberek jelentős publikációs színtere is.
A magyar nyelvű eredeti szakcikkeket hosszú időn keresztül három, idegen nyelven készülő rövid összefoglaló egészítette ki, amelyek a táblázat- és ábrafeliratokat is tartalmazták. Később – főként anyagi okok miatt – az idegen nyelvű összefoglalók csak két nyelven jelentek meg, jelenleg csupán angolul. Időszakosan (valamely nemzetközi rendezvény apropóján) angol nyelvű kötetek is megjelentek. A folyóirat jelenleg az Akadémiai Kiadó gondozásában, évente 480–550 oldal terjedelemben jelenik meg, 2 számban. A megjelenési példányszáma 1952-ben 500-zal indult, ami a 70-es évekre 1150-re emelkedett, jelenleg 300. Noha ez nem mondható soknak, a kevés magyar nyelvű szakfolyóirat egyikeként mégis fontos missziót teljesít a magyar szaknyelv ápolásával.

Forrás: http://mta-taki.hu/hu/aton

ATON
Visszajelzés
*